Kdy je nejvhodnější monitorovat naši značku a kdo o nás na social media a internetu obecně nejvíce hovoří, to bude tématem dnešního dílu o online monitoringu.

KDY

Monitorovacím nástrojem můžeme jednoduše zjistit, kdy konkrétně se o naší značce hovoří. Následné publikování konkrétního obsahu v čase, kdy jsou online konverzace okolo naší značky obvykle nejhorlivější, přináší velkou šanci, že rozsah zprávy a přirozený růst počtu zobrazení stránky vystřelí nahoru. Publikování příspěvků v tomto konkrétním časovém okamžiku znamená pravděpodobnost většího zapojení uživatelů a tím i rozšíření organického dosahu zpráv.

Monitorovacím nástrojem můžeme jednoduše zjistit, kdy konkrétně se o naší značce hovoří

Jak vidíme na grafu hodinového histogramu, o iPhonu 8 se za poslední 3 měsíce nejvíce hovořilo o půlnoci a dále v 10 – 11h a ve 20h.

Kdy je nejvhodnější monitorovat naši značku a kdo o nás na social media a internetu obecně nejvíce hovoří, to bude tématem dnešního dílu o online monitoringu.

Vzhledem k tomu, že systém sleduje sociální sítě, získáme tak přesné údaje o příspěvcích s těmi klíčovými slovy, která mají největší vliv na náš prodej a která předpovídají nejlepší čas na to, kdy řešit potřeby spotřebitelů a podávat informace o našem produktu. V neposlední řadě díky funkčnosti hodinových histogramů máme možnost zjistit obecné tendence určitých klíčových slov, které se objevují online v určitých časových obdobích. Můžeme tak být přítomni přesně v tu hodinu, kdy se o nás hovoří nejvíce.

 

KDO SE O VÁS NEJVÍCE ZMIŇUJE?

Na otázku kdo se o nás nejvíce zmiňuje si odpovíme daty z grafu SentiOne znázorňující poměr mužů a žen, kteří za určité období zmiňovali dané klíčové slovo. Na našem příkladu vidíme, že o iPhone 8 diskutuje z více než 90% na internetu převážně mužská část populace.