Jak jsme zmínili v předešlém díle (Online monitoring – kdo, kdy, kde, jak aneb proč je důležité být v obraze na social media – 1. díl), v této sérii článků se budeme bavit o výhodách monitorovacích nástrojů. Pro naši analýzu jsme použili nástroj SentiOne.

Monitorovací nástroj nám umožňuje sledovat veškeré dění na internetu

KDE

Monitorovací nástroj nám umožňuje sledovat veškeré dění na internetu. Pokud chceme identifikovat, kde se lidé zmiňují o naší značce, pro SentiOne to není žádný problém.

Monitorovací nástroj SentiOne sbírá data z 8 různých druhů zdrojů, jmenovitě:

  • portály,
  • blogy,
  • mikroblogy jako Twitter, Facebook,
  • stránky s fotkami a videi jako Instagram,
  • fóra,
  • Google+ a recenze.

Zmínky jsou rozděleny na zmínky na social media a zmínky v článcích a jsou automaticky klasifikovány jako pozitivní, neutrální či negativní díky speciálnímu algoritmu, kterým SentiOne disponuje.

JEDNOZNAČNÉ STATISTIKY

Na následujícím grafu jsme pozorovali, jaké byly nejpopulárnější domény ohledně Magnesie.

Zjišťujeme, že nejvíce byla Magnesie zmiňována na Facebooku, dále Instagramu, parlamentnilisty.cz, Twitteru, Youtube a tak dále.

Když přejedeme myší přes jednotlivé zdroje, uvidíme, kolik zmínek na kterém grafu bylo za určité období vyprodukováno a také je máme barevně rozděleny podle toho, zdali byla zmínka pozitivní, negativní nebo neutrální. Po kliknutí na určitou část nás systém přenese do kategorie samotných zmínek, kde už si jednu po druhé můžeme přečíst a případně na ni nějakým způsobem reagovat.

DALŠÍ VÝSLEDKY

Koláčový graf nás informuje o tom, kolik procent jednotlivé zdroje představují a počet zmínek na každém z nich. Díky identifikování zdroje můžeme být obeznámeni o případné krizi a zastavit ji ještě předtím, nežli se naplno spustí. Jakmile víme, kde se naše publikum nejvíce soustředí můžeme tam také cílit reklamu, či jiné kampaně.

GEOGRAFICKÉ INFORMACE

A v neposlední řadě můžeme být v obraze o tom, na jakém místě se o nás geograficky nejvíce hovoří. Tuto informaci opět použijeme na cílení reklamy či k jiným účelům.