Jedna z nejdůležitějších otázek, co se sociálních sítí týče, je: „Jak mohu efektivně změřit účast?“ Každá ze sociálních sítí má svůj vlastní způsob, jak ukázat, že jsou vaši uživatelé zapojeni do vaší činnosti. To ale někdy nestačí. Proto vám nyní ukážeme, jak můžete tuto účast měřit s nástrojem Sotrender, a proč jsme se rozhodli užívat naše vlastní měření.

Proč je tak důležité se na sociálních sítích do něčeho zapojovat?

Jednostranné monology se proměnily v oboustranné dialogy se zákazníky

Sociální sítě úplně změnily způsob, jakým značky komunikují se svými spotřebiteli. Jednostranné monology se proměnily v oboustranné dialogy se zákazníky. Každá sociální síť jinak přistupuje k tomu, jak zapojuje své fanoušky, což je jeden z podstatných cílů všech aktivit na sociálních sítích. Jednoduše řečeno, míra zapojení ukazuje, zdali je značka úspěšná v získávání reakcí od svých fanoušků, čímž šíří svůj virtuální obsah.

Open Forum potvrzuje, jak důležité zapojování je. Podle jejich dat umožňuje každý uživatel, reagující na jedné facebookové stránce, získat 30 nových potenciálních fanoušků. Tím, že budeme spolupracovat s fanoušky, značka vyvolá emoční reakci s potenciálem pro prospěch značky samotné. Těchto prospěchů je spousta, včetně propagace produktu a obeznámení se se značkou.

Jak změřím spolupráci?

Účast na sociálních sítích se odehrává kdykoliv, kdy uživatel zareaguje na nějaký obsah

A existuje hromada možností, co se týče zapojování uživatelů, obzvláště napříč sociálními sítěmi. Jsou však některé aktivity, které jim jsou společné – lajkování, sdílení a komentování (může se jim ale přezdívat odlišně, záleží na dané síti). Různé reakce vyžadují různé množství úsilí. Čím větší úsilí, tím větší míra spolupráce.

Váš ukazatel dobré spolupráce by však neměl být jen souhrnem odlišných aktivit. To vám totiž ukáže zkreslený obraz vaší úrovně úspěchu. Proto jsme vytvořili Index interaktivity pro Facebook a Index aktivity pro ostatní sociální sítě – Twitter, Youtube a Instagram. A to ještě není všechno: pokud chcete porovnat dva profily různých sítí, stačí se podívat na jejich Index relativní aktivity.

Měřte spolupráci s nástrojem Sotrender!

Jak jsme už zmínili výše, lidé mnohem pravděpodobněji dají pouze „lajk“, než aby se zapojili do diskuse se značkou nebo sdíleli její obsah. Z toho vyplývá, že každá aktivita má jinou váhu, a podle toho by se měla měřit.

Abychom přesně shrnuli všechny aktivity, které se odehrávají na Facebooku, stanovili jsme váhu pro každou z uživatelských aktivit:

 • Reakce → 1
 • Komentář → 4
 • Pouhý text → 8
 • Multimédia → 12
 • Sdílení → 16

Index relativní aktivity umožňuje rozumně srovnávat profily, které se velmi odlišují svou velikostí. Patří sem pouze aktivity fanoušků a velikost stránky. Počítá se podle tohoto vzorce:

Index relativní aktivity = Index aktivity fanouška/počet fanoušků *1000

Co se týče Twitteru, počítá se trochu jinak; přidáváme aktivitu jednoho profilu do Indexu aktivity (proč?) — co to znamená tady –, takže následná váha aktivit vypadá takto:

 • Uživatelův tweet → 8
 • Uživatelovy retweety a odpovědi → 5
 • Retweety → 3
 • Lajky → 1
 • Odpověď → 4
 • Zmínka → 2

Na Youtube je možnost spolupracovat s obsahem omezenější, proto je Index aktivity o něco jednodušší:

 • Palec nahoru + palec dolů
 • Komentáře → 6

Stejně tak ani Instagram nepovoluje prosté sdílení, proto Index aktivity vypadá následovně:

 • Lajky → 1
 • Komentáře → 8

Index relativní aktivity se počítá stejně jako u Facebooku:
Index relativní aktivity =  Index aktivity/počet fanoušků (odběratelů) *1000

Kdo jsou spolupracující uživatelé?

Posledním ukazatelem spolupráce je počet zapojených uživatelů. Na Facebooku to jsou uživatelé, kteří byli nějakým způsobem aktivní na stránce po určitý čas. Ať už se jedná o lajkování, komentování, sdílejí obsahu dané stránky, přidávání příspěvků nebo odkazů, vše se počítá jako aktivita.

U Twitteru jsou spolupracující uživatelé takoví, kteří se zmínili o nějakém profilu nebo retweetnuli jeho tweet.

Na Youtube se počítá dávání palců nahoru či dolů nebo komentáře u videí.

A konečně Instagram – zde to jsou uživatelé, kteří přidávali komentář nebo lajkovali příspěvky.

To, že budete znát všechnu tuto metriku, vám pomůže pochopit, jak se lidé zapojovali do vaší komunikace na sociálních sítích a vylepšovali vaši strategii na sociálních sítích.

Začněte s nástrojem Sotrender měřit účast vašich fanoušků!