Marketing Automation, neboli automatizace marketingu jsou činnosti, které směrují sdělení konkrétním cílovým skupinám, spouští se automaticky a jsou založená na databázi uživatelů a pravidlech, určených marketérem. Tato pravidla – zjednodušeně – jsou dána algoritmem [když, tak]. Samozřejmě mohou být, a často jsou, podstatně rafinovanější, vycházejí z multikriteriálních modelů. Pokud jde o princip, jsou jednoznačná a založená na logických strategických záměrech.

Digitální transformace – čtvrtá průmyslová revoluce

Proces digitální transformace spočívá v přesunutí pozornosti firmy ze zboží, které nabízí, na zákazníka a jeho chování

Automatizace marketingu, probíhající v současné době, je důsledkem změn, které s sebou přinesl megatrend obecně známý jako digital transformation. Digitální transformace je proces, který přetváří firmu na struktury schopné sbírat a spravovat data z různých oblastí svých činností tak, aby byla následná rozhodnutí podložena fakty, nikoliv domněnkami nebo neúplnými závěry.

Proces digitální transformace spočívá v přesunutí pozornosti firmy ze zboží, které nabízí, na zákazníka a jeho chování (sledované v reálném čase). Digitální transformace je možná díky informačním technologiím. Vyvolalo ji chování zákazníků, kteří široce využívají výhody různých komunikačních kanálů, mezi jinými a ve značné míře digitálních kanálů. Cílem digitální transformace je lepší pochopení zákazníka ze strany firmy a reakce na jeho potřeby, optimalizace nákladů a také častější otevírání nových, dosud nepoužívaných, obchodních modelů.

Marketéři získávají přístup k velké škále řešení, umožňujících sběr dat o uživatelích a, na jejich základě, plánování komunikačních činností

Nabídka možností marketing automation postupně zraje. Marketéři získávají přístup k velké škále řešení, umožňujících sběr dat o uživatelích a, na jejich základě, plánování komunikačních činností. Funkčnosti tohoto typu jsou velikou výzvou vzhledem k výhodám, jaké může přinést automatizace marketingu. Složitost problematiky vyvolává obavy u mnoha marketérů, kteří prozatím pouze přihlížejí evoluci na trhu mar-tech a nepodnikají žádné rozhodné kroky, směřující k definování a zavedení strategií automatizace marketingové nebo prodejní komunikace.