Marketingová automatizace usnadňuje správu vašich marketingových kampaní a jednoduše udržuje kontakt s vašimi zákazníky. Pravidla automatizace pomáhají provádět určité marketingové a prodejní akce na základě zadaných kritérií. Díky tomu můžete svou práci zefektivnit.

Výhody

 • tím, že se propojíte se svými zákazníky, můžete zvýšit jejich angažovanost a zapamatování, vrátit ztracené zákazníky nebo nabídnout vysoce cílené nabídky na základě minulého chování pro každého zákazníka
 • vždy dostanete správnou zprávu před správnou osobu a ve správný čas, abyste zvýšili pravděpodobnost nákupu.
 • budete rychle a snadno vytvářet cílené a efektivní marketingové kampaně, což vám ušetří čas.

Řešení

Vytvořte pravidla.
Vytvořte komplexní cesty zákazníků. Každá cesta zákazníků může být tvořena 3 základními komponenty – spouštěče, podmínky, akce.

Přidávejte, odebírejte a upravujte komponenty.
Každou komponentu v automatizaci procesu upravujte, přidávejte a upravujte v závislosti na výsledcích, které díky nastavení automatizace dosahujete. Jednoduše vytvoříte další cestu s novými spouštěči a podmínkami s navazujícími akcemi.

Připojte součásti do cesty.
Chcete-li vytvořit smysluplné pravidlo automatizace, musí být součásti propojeny do toku, tzn. propojit jednotlivé komponenty. Zákazníci projdou touto cestou od spouštěče (např. Navštívená stránka) k podmínkám (např. Přidat značku) a nakonec do akce (například Odeslat SMS).

Marketingová automatizace usnadňuje správu vašich marketingových kampaní a jednoduše udržuje kontakt s vašimi zákazníky

SPOUŠTĚČE
O čem hovoříme, pokud zmiňujeme spouštěče? Uvedeme různé typy, které začínají cestu zákazníků.

 • V den – začne cestu pro všechny zákazníky ve stanovený čas a datum.
  • Obvyklé použití je někdy v budoucnu prováděno jednorázovým pravidlem, např. zasílání newsletteru a přidání značky zákazníkům.
 • Nyní – v okamžiku spuštění tohoto spouštěče se zobrazí všem zákazníkům (přítomných ve vaší základně).
  • Obvyklé použití okamžitě provádí jednorázové pravidlo, např. zaslání kupónu všem zákazníkům.
 • Opakovat – bude se provádět opakovaně na základě stanoveného časového stavu, např. denně / slabě / měsíčně opakovat.
  • Existuje mnoho použití pro opakované pravidlo, jako je: reaktivace neaktivních zákazníků se speciální propagací každý měsíc nebo zasílání periodického zpravodaje s aktualizací společnosti, jako je například nový příspěvek na blogu.
 • Událost – bude zahájena pro všechny zákazníky s konkrétní vlastní událostí dle vašeho výběru.

Příklady vlastních událostí

 • Vyplněný formulář – automatizace začne cestu pro všechny zákazníky, kteří vyplní formulář – můžete zvolit konkrétní název formuláře nebo zařízení / prohlížeč / operační systém. Pomocí tohoto spouštěče můžete např. po registraci (vyplnění formuláře) odeslat e-mail, ebook, nebo realizovat jinou „akci“
 • Navštívená stránka – automatizace začne cestu pro všechny zákazníky, kteří navštíví webovou stránku – můžete vybrat konkrétní stránku, kterou je třeba navštívit, nebo zařízení / prohlížeč / operační systém, ze kterého musí zákazník přijít na tuto stránku nebo také vybrat jen ty návštěvníky, kteří jsou na vaší stránce poprvé či naopak po několikáté.
 • Tag – automatizace bude zahájena pro všechny zákazníky, kterým bude přidán nebo odstraněn určitý tag. Tagy lze přidávat lidem např. importovaným z externí databáze, takže si pro ně můžete připravit speciální cestu zákazníka.
 • Změna pole – automatizace začne pro zákazníky, jejichž údaje v CRM budou změněny.
  • Např. když se někdo přesune do nového města a pošlete mu pozvánku do místního obchodu
  • můžete zobrazovat jiný obsah na vaší webové stránce podle toho, které stránky zákazník navštívil.

PODMÍNKY
Podmínky nejsou v pravidlech automatizace povinné, ale rozhodně pomáhají při přípravě nejlepších zkušeností zákazníků.

 • Událost – tato podmínka zužuje automatizaci zákazníkům, kteří budou mít konkrétní vlastní událost. Příklady:
  • Stránka navštívená – tato podmínka zužuje automatizaci zákazníkům, kteří navštíví určitou webovou stránku nebo kteří ji provedou z určitého zařízení, operačního systému, prohlížeče, zdroje odkazů nebo mobilního / desktopového zdroje, apod.
 • Odesílající formulář – pro zákazníky, kteří odešlou konkrétní formulář nebo to udělají ze specifikovaného zařízení, operačního systému, prohlížeče, zdroje odkazů nebo z mobilní / pracovní plochy.
 • Navštívené místo – navštíví vaši zvolenou lokalitu nebo kteří ji provedou v určitou dobu.
 • Koupený produkt – tato podmínka omezuje automatizaci na zákazníky, kteří si koupí určitý produkt, produkt ze specifikované kategorie nebo za definovanou cenu. V tomto stavu můžete také nastavit, ze kterého zařízení, operačního systému, prohlížeče, referenčního nebo zdrojového (mobilního / stolního) produktu je třeba zakoupit.
 • Produkt byl přidán do košíku – tato podmínka zužuje automatizaci zákazníků, kteří přidávají produkt do košíku – může to být jakýkoli produkt, konkrétní výrobek nebo produkt z určité kategorie.
 • Filtr klienta – tato podmínka zužuje automatizaci na zákazníky, kteří hodlají nastavit filtr, např. může to být pohlaví, město, společnost, země, datum vzniku, atd.

AKCE
Protože zákazníci procházejí těmito pravidly (spouštěče a události), tudíž nastavenými pravidly automatizace, přichází na řadu zadat komponent akce. Řekneme si některé z nich.

 • Odeslat e-mail – pošle e-maily svým zákazníkům, musíte si vybrat ze seznamu, takže nezapomeňte, že nejprve musíte připravit šablonu e-mailu v kampaních Synerise. Můžete posílat e-maily všem zákazníkům, kteří mají marketingovou dohodu.
  Může být použita, tj. Odeslat zákazníkovi, který koupil určitý produkt, jiný související produkt se slevou.
 • Mobile-push / Web-push / Odeslat SMS – umožní poslat push zprávu do aplikace / prostřednictvím webových zpráv / SMS zákazníkům. Můžete tak přivítat své zákazníky, kteří navštíví váš obchod, váš web nebo jen určitý segment zákazníků – např. kteří přidávají produkt do košíku. Můžete tak informovat zákazníky o slevách nebo jim zaslat přání k narozeninám.
 • Odeslat kupón – pošle kupón vašim zákazníkům a nebo použije kupóny, které odměňují nejvíce věrné zákazníky.
 • Přidat značku – užitečné např. pro rozlišení zákazníků, kteří jsou „zapojeni“ do konkrétního pravidla automatizace, např. můžete přidat značku zákazníkům, kteří si stáhnou ebook.
 • Dynamický obsah – tato akce umožňuje zobrazovat dynamický obsah nebo třeba popup okno zákazníkům, kteří jsou díky spouštěčům v daném procesu automatizace. Například, popup okno při návštěvě určité webové stránky, se zobrazí pouze vybrané skupině zákazníků.
 • Bodování -Jedná se o přidělení bodů zákazníkům (tzv. Scoring) za provedení specifických (nebo předem určených) událostí (akcí). Je založen na chování zákazníků a jejich zájmech v produktech nebo službách. Jednoduše přidělujte body zákazníkům a vy tak dle bodů vidíte jejich aktivitu a tudíž jejich hodnotu.