Při rozhodování o zavedení marketing automation marketéři ve skutečnosti rozhodují o zavedení IMP, umožňující automatizaci marketingu. Řešení IMP jsou obvykle nabízena v různých balíčcích a za různé ceny. Existuje však několik základních funkcí, modulů, které jsou zvlášť užitečné a které mohou zaujmout marketéry. Patří k nim:

1. Emailingový modul
Emailing je kanál automatizace, který je pro zavedení nejsnazší. Emailingový modul umožňuje hromadné rozesílání zpráv a sledování efektivity komunikace (odeslané, doručené, otevřené zprávy, click-through-rates).

2. Modul CRM
Úkolem tohoto modulu je sběr a prezentace demografických dat (fixních vlastností) a behaviorálních (vyplývajících z chování) údajů o potenciálních zákaznících (leadech). Tento modul, při startu systému IMP, může být plněn daty díky integraci s existujícím systémem firemní CRM, nebo pomocí uploadů vybraných zákaznických záznamů ve složce.csv.

Modul CRM  integrované marketingové platformy nabízí marketérům výjimečnou možnost – s využitím cookies – sestavovat tzv. behaviorální profily, tudíž anonymní leady, které popisují chování jednotlivých návštěvníků webových stránek. Behaviorální profily neobsahují kontaktní údaje. Ilustrují však způsob interakce těchto leadů s obsahem, nabízeným marketéry (např.: prohlížené položky, informační materiály atd.). Ke konverzi behaviorálních profilů na plnohodnotné leady se většinou používá tzv. lead magnets, neboli nabídky, které odběratelé považují za hodnotné (např.: zaregistruj se a získej 10% slevu, nechej nám svoje jméno a e-mailovou adresu a my ti budeme posílat zajímavosti, novinky, reporty atd.). Dostupnost behaviorálního profilu potenciálního zákazníka má velkou hodnotu pro obchodní oddělení. Obchodníci totiž dostávají kartu zákazníka, prezentující jeho chování, a ne sdružené výsledky charakterizující souhrnný pohyb na stránkách.

Modul CRM obvykle nabízí funkci scoringu, tzn., že umožňuje ohodnotit každý lead a uložit specifický ranking zralosti leadů v CRM. Scoringové body se v tomto případě připisují za každou aktivitu nebo kombinaci aktivit, provedených uživateli online. Pravidla scoringu se obvykle definují během etapy plánování strategií – mohou zohledňovat taková kritéria jako je lokalizace, druh zařízení/operační systém, způsob vnímání obsahu na stránkách a druh vnímaného obsahu, údaje spojené s kalendářem atd. Scoring leadů je zvlášť důležitý, chceme-li hodnotit jejich nákupní zralost a budovat spolupráci s prodejním oddělením ve firmě. Tématu scoringu leadů se budeme věnovat v kapitole „Strategie, strategie, strategie“. Dříve o Scoringu jste se mohli dočíst v Scoring zákazníků – zjistěte, zda je váš zákazník připraven k nákupu

Podstatou je správa a analýza dat zákazníkova chování, následná segmentace

3. Modul landing-page
Tento modul umožňuje velmi rychle a jednoduše vytvořit cílové stránky pro kampaň (tzv. landing-pages nebo micro-pages). Tvorba cílových stránek probíhá pomocí vizuálního editoru na principu přetáhni-pusť a je založená na předem definovaných šablonách. Tuto funkci (nezřídka ještě rozvinutější) dnes nabízí i nezávislá řešení, např. Instapage, Unbounce nebo Landing.

4. Modul automatizace
Modul, který umožňuje určit logiku a realizaci automatizované kampaně. Pomocí spouštěčů (tzv. triggerů – triggers), podmínek (conditions) a akcí (action) může marketér definovat průběh kampaně, realizované s využitím dat DMP. Příklad automatizace: návštěvník stránek je anonymní (neznáme jeho jméno, příjmení ani email) a setrvává nečinně na stránkách déle než 10 vteřin – promítni mu nabídku zpráv přístupných po zadání kontaktních údajů.

Modul automatizace navržený firmou Synerise. Příklad logiky při automatizaci

5. Analytika a prognóza
Tento modul prezentuje výsledky provedených kroků. Současně s pomocí mechanismů strojového učení (ang. machine learning) umožňuje prognózování budoucího chování zákazníků (zájem o zboží, předpokládaný čas nákupu atd.).

Funkčnost integrovaných marketingových platforem je velmi široká, často přesahující technologii, zaměřenou na konkrétní obor

Je nutné si uvědomit, že celá automatizace a nástroje IMP není o „vyskakovacích oknech“, rozesílkou emailů či vytvoření landing page. Podstatou je správa a analýza dat zákazníkova chování, následná segmentace. Až na tomto základě se provádějí konkrétní aktivity, nabídky a celá činnost se automatizuje. Výhodou takové platformy IMP jako Synerise, je že máte vše v jednom systému a veškeré data a aktivity spravujete z jedné platformy. Není nic horšího, než mít data na mnoha místech a řešit jejich správu a analytiku.