Jedním ze základních úkolů marketérů je zjistit, kdo je jejich cílová skupina. Způsobů, jak ji identifikovat, existuje spousta. Některé jsou více efektivní, jiné zase méně. My se zaměříme na metodu objevování cílové skupiny na sociálních sítích. Možná se ptáte, je to vůbec možné?

Sledovat, monitorovat a naslouchat tomu, co se na sociálních sítích v souvislosti s vaším odvětvím, trhem či produktem děje!

Sledujte, monitorujte, naslouchejte

Ano je! Jednoduše můžete sledovat, monitorovat a naslouchat tomu, co se na sociálních sítích v souvislosti s vaším odvětvím, trhem či produktem děje. Vzhledem k tomu, že lidé komunikují své názory na internetu na denní bázi v obrovském množství, můžete toho využít a získat data přímo od nich. Analýza publika umožňuje zjištění kritérií jako je chování, životní styl nebo zájmy.

Jak tyto informace vyselektujete?

Existují nástroje, které vám analýzou pomůžou. Jedním takovým je SentiOne. Je to monitorovací nástroj, který je schopen naslouchat všem zmínkám na social media, tzn. sociálních sítích, blozích, diskuzních fórech a jiných portálech. Veškeré příspěvky publikované online jsou nezaujaté, což má mnohem větší hodnotu, nežli jakýkoliv dotazník nebo výzkum vytvořený pro vaši značku.

Jděte na to krok za krokem

Nejdříve zjistíte, který typ online komunikačních kanálů nejlépe vyhovuje vašemu trhu. Uděláte to tak, že porovnáte jejich popularitu v rámci vašeho publika (počítáme-li množství zmínek podle zdroje), ať už se jedná o Facebook, Twitter, Instagram nebo velmi specifické internetové fórum. Systém shromažďuje údaje, které vás informují o tom, kolik vašich stávajících nebo potenciálních klientů se účastní konkrétní diskuze a o jejich dosahu.

Avšak identifikování zdroje konverzací nestačí

Půjdeme hlouběji a zjistíme monitorováním a analýzou zmínek také autorovo pohlaví. Tato schopnost není založena pouze na přezdívce (která může být zavádějící), ale na specifické analýze přirozeného stylu mluvení a jazyka, která je přesnější.

Marketingové aktivity musíte přizpůsobit potřebám
vašeho publika

Přístup používaný pro teenagery na Twitteru či Instagramu se liší od přístupu, který máte ke skupině seniorů na diskuzním fóru. Každý případ je specifický pro komunikační styl a platformu. Ale jelikož už víte, kde a o čem lidé mluví, proč je neoslovit tím správným směrem?