Data, informace, rychlost. Tak by se daly popsat základní body, které jsou důležité při každé online aktivitě. Společným jmenovatelem je pak jejich aktuálnost. Co vše můžeme sledovat, na to se podíváme právě v tomto článku.

Pomocí online nástrojů lze aktualizovat behaviorální data a informace o zákazníkových transakcích.

Vytvoření profilu chování zákazníka – sběr dat o transakcích

Pomocí online nástrojů lze aktualizovat behaviorální data a informace o zákazníkových transakcích. Jedná se o data, která popisují zákazníkovo chování na webové stránce, na internetu v mobilu, v mobilní aplikaci, ale dokonce i v offline obchodě. Dokáží je získat pomocí tzv. trackerů: vytváří behaviorální segmenty, tzn. například když cesta nového uživatele zapadá do stávajícího segmentu.

Podívám se na typy dat a informací, které můžete díky speciálním online nástrojům sbírat a následně automatizovat své marketingové aktivity tak, aby klienti u vás více a pravidelně nakupovali.

Aktuální data

Všechna marketingová data (včetně informací o chování vašich zákazníků) se aktualizují v reálném čase. Aktualizují se i data o prodejích, ovšem některé online nástroje jsou odkázány na váš transakční systém, který s nimi propojíte. Ty potom aktualizují v reálném čase počet uživatelů, kteří jsou právě teď online na vaší webové stránce.

Vytvoření profilu zákazníka – druhy získaných dat

U zákazníků lze aktualizovat
dva druhy dat:
behaviorální a demografická

Behaviorální data = data o zákazníkově chování na webové stránce, na internetu v mobilu, mobilní aplikaci nebo v offline obchodě. Online aplikace a nástroje je dokáží získat pomocí tzv. trackerů: vytváří behaviorální segmenty.

Sledování zákazníkova chování na webové stránce a v mobilní aplikaci

Po přidání sledovacího kódu na webovou stránku můžete sledovat všechny aktivity na webové stránce. V nástrojích lze najít následující aktivity: návštěva konkrétních stránek, jestli se zákazník podíval na produkt nebo jej přidal do oblíbených či do košíku, jestli odstranil produkt, potvrdil objednávku, registrace zákazníka, zda se přihlásil k účtu, úprava zákazníkových údajů a mnoho dalších informací.

Geolokalizace

Máte také možnost identifikovat lidi, kteří navštíví vaši stránku nebo mobilní aplikaci. Můžete také automaticky identifikovat opětovnou návštěvu – i když ten stejný uživatel použil jinou cestu k přihlášení. A co víc, nástroje umí navíc říct, z jakého místa se uživatel připojil k internetu a tuto informaci přidá na zákazníkův profil.

Unikátní zákazníkův kód

Uživatelův kód je v nástroji unikátní číslo pro zákazníka. Obecným kódem je e-mailová adresa. Každý uživatel, jenž souhlasil se zpracováním osobních informací, je identifikován pomocí e-mailové adresy. To má pak několik výhod.

Přepisování dat potřebných pro anonymní uživatele po registraci

Systém umí rozpoznat kontakty, pokud se jejich e-maily nacházejí v CRM. Tito uživatelé tedy museli vyplnit prázdná pole, navštívili vaši webovou stránku, přihlásili se k newsletteru, něco si koupili anebo jiným způsobem souhlasili se zpracováním osobních dat. Pokud tak neudělali, uvidíte je jako anonymní uživatele.

Přepisování zákazníkových dat po importu dat

CRM moduly nekopírují kontakty. Pokud máte ten samý kontakt v současném CRM a v databázi, která se importovala, nástroje přepíší data tohoto kontaktu. To znamená, že systém je rozpozná jako jednu osobu a přidá dodatečná data na její profil. Systém také rozpozná kontakty díky jejich e-mailovým adresám.

Identifikace zákazníka na webové stránce a v mobilní aplikaci

Algoritmus, jenž získává informace, je založen na cookies. Při první návštěvě dostane uživatel individuální UUID (unikátní univerzální identifikátor). Od té chvíle je návštěvníkova aktivita spojována s identifikátorem a ukládána v databázi. Každé kliknutí, které je posláno na server, obsahuje informace o aktuální adrese, prohlížeči, operačním systému apod.

Sledování zákazníkova chování v lokálních obchodech (Bluetooth)

Pokud používáte stanici Bluetooth, nástroje umí pomocí Bluetoothu sledovat zákazníky v offline obchodech. Pokud má váš zákazník vaši mobilní aplikaci, tak může dostávat personalizované zprávy. Pokud má zákazník zapnutý Bluetooth, aplikace může signál získávat z oné stanice. Touto cestou lze zasílat speciální nabídky, slevy nebo různé zprávy.

Sledování zákazníkova chování v lokálních obchodech

Nástroje umí sledovat zákazníkovy online a offline transakce v lokálních obchodech. Pokud si zákazník něco koupil v offline obchodě, díky Live streamu uvidíte transakci v reálném čase a ve statistikách. Když propojíte vaše BZP (body za prodej) s online nástroji, získáte přístup k mnoha důležitým datům. Dochází tak k propojení online a offline aktivit zákazníka a získáte přehled o jeho chování kdekoliv.

Sledování zákazníkova chování v lokálních obchodech (WiFi)

Systém dokáže přes WiFi získávat data z vašich lokálních obchodů. Díky WiFi technologii máte na jednu stranu možnost zasílat notifikace a na stranu druhou zase získávat data o zákazníkově chování v offline obchodech. Propojení WiFi sítě se systémem je tou nejrychlejší cestou k realizaci marketingové automatizace ve vašem podnikání.

Generování informací na vstupní stránce

Úvodní stránka s danou formou (zvaná též Lead generation landing page) je skvělým nástrojem, jak získat nové fanoušky. Slouží k získávání dat o potenciálních zákaznících, která jsou důležitá k tomu, aby je oslovila s určitou nabídkou. Seznam parametrů, jež rozlišujeme jsou například: jméno, telefon, firma, e-mail, adresa bydliště/číslo bytu, pohlaví, příjmení, IČO apod.

Generování vstupů na stránce (profily)

Sledovací kódy vložené na vaší stránku vám umožňují v systému vidět anonymní návštěvníky. Abyste proměnili anonymní návštěvníky v nákupní tahouny, musíte na stránce sledovat jejich profily. Jejich získávání je velmi důležité, protože data použitá v nich automaticky aktualizují informace o zákazníkovi a proměňuje je ve známou osobu.

Generování vstupů podle principu volby

Prvním krokem k přípravě těch nejlepších kampaní je vytvoření zdařilého seznamu e-mailových adres, jež chtějí od vás získávat zprávy. Musíte získat adresátovo svolení, což není jen pouhou zdvořilostí, ale též to vyžaduje zákon. Možnost volby vyjadřuje povolení zákazníkem, aby takové newslettery dostával. Po udělení souhlasu bude adresát dostávat … více zde

Generování vstupůlokálních obchodech

Systém vám pomáhá z offline světa získávat nové tahouny, protože vám nabízí možnost propojení s body za prodej (BZP). Po něm se všechna data o transakcích z lokálních obchodů odešlou do našeho systému. Data zůstanou anonymní do doby, než zákazník vyplní své kontaktní údaje v BZP.

Generování vstupů prostřednictvím registrace v aplikaci

Pokud chcete zlepšit své marketingové úsilí, musíte oslovit zákazníky tou nejširší nabídkou marketingových akcí. Abyste tak učinili, je potřeba proměnit anonymní návštěvníky v již identifikovatelné – jedině pak budeme moci jim připravit více druhů kampaní, které odpovídají jejich potřebám. Jedním ze způsobů, jak získat nové zákazníky, je nabídnout mobilní aplikaci.