Na první pohled může kombinace automatizace s vyprávěním příběhů vypadat jako prazvláštní úkol. Na jedné straně máme akci založenou na analýze rozsáhlých datových zdrojů, které vedou ke zprávám zaslaným stovkám či tisícům příjemců. Na druhou stranu máme či vytváříme zajímavé a inspirativní příběhy, které mají zaujmout. Můžeme hovořit o tolik skloňovaném contentu. Mají tyto dvě činnosti společný jmenovatel? Myslíme si, že ano. Ukážeme vám tipy, které lze implementovat pomocí nástrojů zabudovaných do platformy Synerise, která se používá k automatizaci marketingu a realizaci omnichannelových strategií.

Poskytněte zákazníkům cenný a kontextově přizpůsobený obsah.

Marketingová automatizace má řadu výhod, ale její implementace vyžaduje určitá pravidla

Jedním z nich je poskytovat klientům hodnotný a kontextově personalizovaný obsah, podle principu: „Jestliže obsah je král, kontext je Bůh!“ Takže pojďme o krok dále a přemýšlejme o příběhu, tzv. „Storytelling“, aby reklamní kampaně a zprávy v nich, získaly pro klienty potřebnou kvalitu. Sdělení nebudou dodávány pouze ve správném kontextu a čase, ale v co nejzajímavější podobě pro zákazníka. Zajímavý text není o nic méně důležitý, než přesně provedená segmentace a charakteristika cílové skupiny.

Stručně o příběhu
Základní koncepce vyprávění je „příběh“. Ve standardním marketingu se obvykle zaměřujeme na objektivní ukazatele a specifické efekty. Nicméně, „storytelling strategie“ je založena na vytvoření fascinujícího vyprávění. Toto je přístup, ve kterém je důležitý obsah, který způsobuje pozitivní emoce a přitahuje pozornost příjemce. Dobrý příběh v e-commerce by měl být interaktivní a vykreslit / znázornit či zapojit klienta do vztahu se značkou, výrobkem nebo obchodem. Ale co je méně zřejmé, je to, že někdy je lepší se soustředit na kupujícího a jeho potřeby (a emoce) než na námi nabízený produkt. Dobrý příběh baví, učí, překvapuje, vyvolává emoce klienta a vybízí ho, aby reagoval.

„storytelling strategie“ je založena na vytvoření fascinujícího vyprávění

Paweł Tkaczyk doporučuje dvě strategie pro tvorbu vyprávění v e-commerce.

  • První informuje o vytvoření zábavného příběhu, který má za následek zvýšení interaktivity zákazníka.
  • Druhá strategie se zaměřuje na vznik takového vyprávění o produktu, službě nebo značce, která vytváří důvěru zákazníků o jejich jedinečnosti. To zvyšuje vnímanou hodnotu produktu zákazníkem a následně jeho připravenost kupovat nebo investovat více peněz.

Kde hledat inspiraci?
Osoby, které chtějí implementovat prvky strategie „storytellingu“ v rámci svých marketingových aktivit, se mohou zajímat o styly komunikace inspirativních řečníků. Například, Steve Jobs měl zvyk se ptát na vnitřní motivace a touhy lidí. Což mu umožnilo ukázat svou roli při vytváření jakéhokoli příběhu. Není úspěch produktů Apple ovlivněn vášnivou prací a způsobem, jakým to prezentoval na svých konferencích?

Jiní velcí obchodníci jsou přesvědčeni, že pro oslovení lidí je důležitá jednoduchost a jasnost komunikace. Richard Branson, britský miliardář a zakladatel Virgin Group, skládající se z více než 400 společností, věří, že projev, který je příliš velký na to, aby byl umístěn na zadní straně obálky, se hodí pouze do koše. Podobné myšlenky má zakladatel Tesla, Elon Musk, který se během svých projevů snaží předložit nejsložitější problémy, jako jsou baterie dobíjitelné slunečními paprsky, co nejjednodušším způsobem – jednoduchými symboly a analogiemi. Samozřejmě, touhy vyvolávat nebo zjednodušovat není jedinou strategií. Můžete se spolehnout na vzdělání lidí, na motivaci a dokonce na zahájení společenských hnutí.

Moderní marketing je do značné míry založen na naslouchání a pozorování klienta, což znamená shromažďování velkého množství údajů o jeho chování. Tím získáváme informace o zákaznících. K tomuto slouží nástroje či platformy, jako například Synerise.

Několik praktických tipů
Platforma Synerise umožňuje oslovit zákazníky prostřednictvím více kanálů v reálném čase. Pomocí našich nástrojů mohou obchodníci realizovat různé typy automatizovaných kampaní: e-maily, textové zprávy založené na upozorněních PUSH, možnost vytvářet dynamické bloky v mobilních aplikacích a odesílání zpravodajů.

Zde je několik tipů:

Řekněte zákazníkům příběhy
Připojte k vašemu „reklamnímu sdělení“ osobní historii vašeho klienta s daným produktem / produkty.

  • „Talk“ se zákazníky

Při navrhování nového zpravodaje připravte jednak několik vět v úvodu, kde děkujete za jeho předplatné, ale ukažte zákazníkům, proč právě on je pro vaši společnost důležitý a prezentujte / vysvětlete mu jeho výhody.

  • Používejte přímé fráze

Při navrhování jakéhokoli oznámení nebo e-mailové zprávy zvažte formu, s jakou se na své klienty obracíte.

  • Využijte své znalosti

Neváhejte využít znalosti o vašich klientech. Vytvářejte segmenty a udržujte komunikaci dle očekávání, motivace a přání vašich zákazníků. Rozhodněte, kteří zákazníci by mohli reagovat lépe na oznámení v humorném pojetí a kde je lepší poslat zprávu, která ukazuje jedinečnost vaší nabídky. A nebo zkusíte spojit tyto dva přístupy?

Vytvářejte segmenty a udržujte komunikaci dle očekávání, motivace a přání vašich zákazníků

  • Nezapomeňte na jednoduchost

Samozřejmě to neznamená, že komunikace se zákazníky by měla být minimalistická, založená pouze na informacích (např. Produkt „X“ je dnes k dispozici v obchodě „Y“). To není příběh. Na druhé straně však nepřehánějte, zejména v komunikačních kanálech, které mají své omezení (např. oznámení PUSH nebo SMS).

  • Postarejte se o soudržnost a originálnost vašich sdělení

K tomu je možné se spolehnout na několik základních modelů a vytvářet „vyprávění“ (příběhy), která říkají, kdo jste, co děláte na určitém místě a kam jedete, proč jednáte konkrétním způsobem a jaké výhody poskytujete zákazníkům.

Dobrý příběh je jako recept – je složen z několika prvků a vyžaduje odpovídající přípravu. Univerzální řešení je obtížné, protože závisí hodně na specifikách podniku, produktu a na charakteristikách klienta. Je vhodné a užitečné zajímat se o storytelling, ale nepovažovat to za strategii oproti marketingu, založenou na analýze velkého množství dat. Nejlepší způsob je uprostřed, takže byste měli kombinovat oba přístupy.