Na kolik „druhů“ marketingu jste už narazili? A kolika z nich opravdu rozumíte? Je nezbytné umět rozlišovat mezi jednotlivými druhy marketingu a používat ty, které jsou doopravdy prospěšné pro vaši značku (a ty, kterým skutečně rozumíte).

V tomto článku se budeme zabývat poměrně velkým množstvím marketingových definic – a nemusíte se stydět, pokud je neznáte. Lepší pozdě než nikdy, proto doufáme, že náš seznam bude užitečný pro všechny podnikatele.

AFFILIATE MARKETING
Placení a získávání peněz z odkazů (na webové stránky, nákupy nebo přidávání do košíků) a z affiliate programů (5 – 15 % příjmu z každého prodeje/návštěvy může jít affiliate partnerovi).

MARKETING V PROSTŘEDÍ
Umisťování reklam na místa, o nichž by si většina lidí nemyslela, že tam mohou být. Dávání reklam nezvyklým způsobem, na neobvyklé předměty a na neobvyklá místa.

AMBUSH MARKETING
Odkazování k události, aniž by odkazující byl oficiálním sponzorem či partnerem dané akce. Odborníci na marketing si získávají srdce zákazníků tím, že provádějí takové marketingové činnosti, jimiž překonávají původní událost.

Chcete nějaký příklad? Samsung otevíral svůj obchod v Austrálii u Apple Store, když byly oznámeny nové iPhony. Samsung nabízel každý svůj nový telefon za dva dolary, což nakonec vedlo k tomu, že byl o ně větší zájem a měl více zákazníků než ony nové telefony u Apple. Ambush marketing je také užíván ve sportu – mnoho bojů o značku mezi Adidasem a Nikem jsou toho typickou ukázkou.

BEHAVIORÁLNÍ MARKETING
Marketing odvozující se od chování lidí. To zahrnuje analýzu těchto stylů chování a zahajování marketingových kampaní, které odrážejí či souvisejí s činnostmi nebo chováním lidí.

BUZZ MARKETING
Vytváření vzruchu (buzz) o vlastní produkt či služby – lidé o nich mluví, sdílejí váš obsah nebo se spolu podílí na vašich marketingových aktivitách.

AKADEMICKÝ MARKETING
Zvláštní druh marketingu, který se zaměřuje na studenty a univerzity. Častokrát se odehrává přímo na kolejích, kde studenti tráví hodně času, čímž se k nim marketingové kampaně dostanou mnohem snáz. Tento druh marketingu je někdy prováděn samotnými studenty – hrají roli ambasadora koleje a značky.

CÍLOVÝ MARKETING
Tento druh marketingu je výhodný jak pro podnikatele a firmy, tak i pro zákazníky – jedná se o nalézání dobrého cíle, proč jako firma něco podporovat, a o ukazování tohoto cíle dané skupině. To má za následek šíření zprávy nejen o tomto výsledku, ale i o aktivitách v podnikání a firemních značkách.

MARKETING ZBLÍZKA
Používáním technologií, jakými jsou Bluetooth nebo WiFi, jsou zasílány marketingovým odborníkům zprávy o chytrých telefonech a tabletech zákazníků, kteří jsou poblíž.

CLOUDOVÝ MARKETING
Druh marketingu, v němž jsou všechny marketingové zdroje umístěny online. Je tomu tak nejen proto, aby si je klienti nebo partneři mohli jednoduše prohlédnout, ale i proto, aby mohli používat SaaS aplikace určené pro marketing.

SKUPINOVÝ MARKETING
Marketing týkající se vytváření a řízení skupiny lidí – zapojování zákazníků, uspokojování jejich potřeb, posilování loajality ve skupině určité značky a během toho lákání nových potenciálních zákazníků.

OBSAHOVÝ MARKETING
Poskytováním cenných a užitečných informací a jejich šířením přes internet i na firemních sociálních sítích, webových stránkách či na blogu dostávají zákazníci něco navíc. Tyto informace se mohou také objevit ve formě Často kladených otázek, rozcestníku, interaktivní prezentace a lákavé infografiky.

MARKETING ŘÍZENÝ DATY
Používání analýzy k marketingovému rozhodování a k řízení marketingových činností založených na získaných datech. Pro tento účel je vhodným nástrojem například Sentione, Synerise, Sotrender.

RŮZNORODÝ MARKETING
Marketing, který se snaží oslovit různé kulturní podskupiny ve vybrané cílové skupině. Tento druh bere v potaz kulturní odlišnosti při plánování marketingové komunikace.

PŘÍMÝ MARKETING
Přímý marketing využívá prodejce, již se obvykle snaží navštěvovat domy klientů a prodat jim zboží přímo.

EVANGELICKÝ MARKETING
Marketing, jenž zahrnuje zákazníky a fanoušky, kteří se stanou stoupenci a ambasadory dané značky. To znamená, že budou „šířit lásku“ vaší značky, produktu nebo služeb, a budou je zastupovat, i když za to nejsou placeni. Někteří je přezdívají „milovníci značky“.

POZORNÝ MARKETING
Marketing postavený na rozdávání, dávání vzorků nebo celých produktů potenciálním zákazníkům a klientům zadarmo, aby tak podpořili firmu.

ZELENÝ MARKETING
Marketing, jež klade na první místo životní prostředí a prosazuje produkty či služby spojené s ekologií a vstřícností k životnímu prostředí.

GUERILLOVÝ MARKETING
Svérázný způsob, jak prosazovat a zviditelňovat své podnikání. Pro guerillový marketing je zapotřebí spíše mnoho kreativity než vysoký marketingový rozpočet, protože se jedná o takové aktivity, které jsou prováděny především na veřejnosti, aby tam za nízké náklady přilákaly co nejvíce lidí.

NEOSOBNÍ MARKETING
Připravený a zveřejněný obsah, blogy, SEO, aktivity na sociálních sítích a události mají na zákazníky větší vliv než jim telefonovat a lákat je pomocí reklam a prodávání.

INFLUENCEROVÝ MARKETING
Marketing opírající se o bloggery, novináře nebo (v dnešní době stále více) o virtuální influencery (příkladem mohou být instagramoví uživatelé) kvůli marketingovým cílům, které značka řídí. Influenceři mají často obrovské a oddané fanoušky, přičemž mnoho z nich je cílovou skupinou pro firmy, které chtějí z vlivu influencerů získat co nejvíc.

HERNÍ MARKETING
Marketing, reklamy a propagace výrobků umístěné v počítačových hrách anebo ve videohrách – některé z nich byly vytvořeny výhradně kvůli produktu, jemuž měly dělat reklamu, zatímco v těch ostatních jsou částečné zmínky o značce nebo přímo reklama.

JEDNOTNÝ MARKETING
Jedná se o proces slaďování více nástrojů, programů, platforem a aktivit pro podnikatelské marketingové účely.

VĚRNOSTNÍ MARKETING
Marketing zaměřený na zvyšování počtu současných zákazníků než na získávání těch nových, přičemž se důraz klade především na nabízení tzv. věrnostních programů.

MNOHONÁSOBNÝ MARKETING
Marketing, jenž používá hodně různých programů, aby zvýšil dosah svých aktivit a tím přilákal k sobě více lidí.

VÍCEÚROVŇOVÝ MARKETING
Marketing založený na neustálém nabírání dalších lidí, a to i těmi, kteří již byli nabráni. Výsledkem je pak jakási marketingová pyramida, v níž každé patro získává určité procento z tržeb.

DETAILNÍ MARKETING
Marketing namířený na menší a mnohem specifičtější skupiny z řad zákazníků.

OSOBNÍ MARKETING
Marketing, jehož funkce se odlišuje od toho neosobního: zaměřuje se na komunikaci prostřednictvím osobních telefonních hovorů, e-mailů a reklam.

VÝKONNOSTNÍ MARKETING
Marketing, v němž nejvíce záleží na ROI, metrice a statistice, které odrážejí výkony v podnikání. Tyto faktory se pak berou v potaz, když se plánují budoucí marketingová rozhodnutí a další aktivity.

POINT-OF-SALE MARKETING NEBOLI MARKETING V MÍSTĚ PRODEJE
Nabízení reklamy zákazníkům na reálném místě – na místě, kde mohou vybraný produkt vidět, osahat si jej a zkrátka se s ním seznámit.

LÁKAJÍCÍ MARKETING
Marketing, jehož cílem je komunikace s konečným zákazníkem, bez účasti nějakého prostředníka. Vytváří potřebu a touhu daný produkt zakoupit nebo využít služeb; toto všechno má za následek zvýšení tržeb.

TLAČÍCÍ MARKETING
V tomto druhu marketingu se celý řetězec distributorů a dealerů používá k tomu, aby se dostali ke konečnému zákazníkovi, což s sebou někdy nese přímý prodej a propagaci výrobku.

OKAMŽITÝ MARKETING
Odkazování k okamžitým potřebám a touhám na trhu, reakce na nápady i živé události a přizpůsobování svých aktivit jim.

ODKAZOVANÝ MARKETING
Nabízení produktů nebo služeb novým zákazníkům prostřednictvím doporučení od ostatních, někdy dokonce i mimo marketingovou strategii.

REMARKETING
Marketing založený na kontaktování zákazníků nebo potenciálních klientů, kteří na vašich stránkách provedli specifický úkon nebo je prostě navštívili. Značka díky komunikaci se zákazníky – prostřednictvím cílených a personalizovaných reklam i odkazováním na jejich chování na stránce – dokáže lépe a efektivněji prodat a díky tomu zvýšit tržby.

STRAŠÍCÍ MARKETING
Marketing, který dokáže zákazníky „vylekat“ tím, že by mohli přijít o šanci si zakoupit nějaký produkt. Známe jej jako „Kupujte nyní, než bude vše vyprodáno!“, což se často objevuje v e-mailovém marketingu nebo v přímém obchodování.

MARKETING NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
Marketing prováděný na sociálních sítích, přičemž zahrnuje všechny aktivity napříč vybranými sítěmi. Úspěšná strategie na sociálních sítích zahrnuje nejen řádně naplánované aktivity, ale také sledování trendů, analýz a optimalizací.

TESTOVACÍ MARKETING
Tento marketing je založen na neustálém testování a optimalizování, aby se našlo nejlepší řešení, které bude pro danou značku fungovat.

SKRYTÝ MARKETING
„Skryté“ marketingové aktivity, které se zákazníkům líbí, ale nejsou zobrazovány jako součást marketingové strategie určité značky. Zřídkakdy jde o hlavní strategii, ale přece jen z toho může značka něco mít.

Jedna z nejúspěšnějších kampaní byla provedena v roce 2002, kdy firma Sony Ericsson vydala novou sadu telefonů a její herci dělali falešné turisty a ptali se kolemjdoucích, aby jim udělali fotku novým telefonem – zde byl udělán dojem na „obyčejné“ lidi a ti měli být ohromeni z focení. Tento druh odkazuje i ke guerillovému marketingu.

VIRÁLNÍ MARKETING
Marketing, který v sobě zahrnuje vytváření obsahu či informací o produktech, službách nebo o dané firmě způsobem, jenž pobízí ostatní, aby je zmínili a sdíleli. Tímto způsobem mohou firmy či značky oslovit velmi mnoho lidí.

ÚSTNÍ MARKETING
Marketing založený na ústních či psaných doporučeních, vytvořených ideálně spokojenými zákazníky. Ty jsou určené k šíření zpráv o vaší značce, produktech a službách.

MLÁDEŽNICKÝ MARKETING
Marketing zaměřující se na mladé. Občas používá nejnovější sociální sítě (zatím ne ty mainstreamové; např. Musical.ly ještě před tím, než se tato síť stala mezi dospívajícími opravdu populární).